گزیده غزلیات سعدی برای نوجوانان از سوی انتشارات پیدایش منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب هشتمین جلد از مجموعه «ادبیات ایران از دیروز تا امروز» است که مسعود علیا کار گردآوری و تدوین آن را برعهده داشته است.

او ضمن گزینش بیش از 70 غزل از سعدی، در پانویس صفحات کلمات و عبارات دشوار را به فارسی امروز برگردانده است. علیا همچنین در ابتدای کتاب مقدمه‌ای با عنوان «باب آشنایی» آورده و در آن به معرفی سعدی و بیان تاثیر قلم او بر زبان و ادبیات فارسی پرداخته است.

در بخشی از این مقدمه می‌خوانیم: یکی از ویژگی‌های مهم غزل سعدی این است که در بسیاری از آنها ترتیب کلمات به همان صورتی است که معمولا هنگام حرف زدن و نوشتن می‌آوریم؛ یعنی تنگنای وزن و قافیه کمتر شاعر را به زحمت انداخته و باعث جابجایی اجزای دستوری جمله‌ها شده است.


کلمات غالبا در جای طبیعی خود نشسته‌اند و این نمونه‌ای از فصاحت زبان اوست:

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

گزیده غزلیات سعدی در 176 صفحه و با نقاشی‌های محمدمهدی طباطبایی منتشر شده است.

این کتاب با قیمت 4 هزار تومان و مانند سایر کتاب‌های مجموعه ادبیات ایران از دیروز تا امروز در قطع جیبی وارد بازار شده است.