گزیده اشعار شاعران نیمایی نسل سوم انقلاب اسلامی در کتابی با عنوان «زندگی واژه‌ها» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مجلد از کتاب «زندگی واژه‌ها» در برگیرنده گزیده‌ای از اشعار نیمایی دهه سوم انقلاب اسلامی است که به کوشش مرتضی نوربخش تدوین شده است.

این کتاب در مقدمه خود عنوان می‌دارد که نخستین مجلد از این مجموعه پیش از این منتشر شده است و وی پس از استفاده از نظرات منتقدان و خوانندگان کتاب نخست، مجلد دوم را به هنجارتر گزینش و منتشر کرده است.

نوربخش همچنین در این مقدمه می‌نویسد: اینجانب در انتخاب آثار کوشیده‌ام از همه آنهایی که در این سال‌ها سعی کردند به نوعی چراغ شعر نیمایی را روشن نگاه دارند و امکان دسترسی به آثارشان نیز میسر بود، حق گذاری کرده باشم.

این کتاب در معرفی آثار شاعران موجود در خود ترتیب زمانی ظهور شاعران را رعایت کرده است و با نظم الفبایی به معرفی اشعار شاعران می‌پردازد.


در این کتاب اشعار 75 شاعر نسل سوم انقلاب اسلامی به چشم می‌خورد که در میان آنها می‌توان به منوچهر آتشی، صابر امامی، قیصر امین‌پور، مفتون امینی، ضیاء‌الدین ترابی، سیدحسن حسینی، سیدضیاءالدین شفیعی، عمران صلاحی، قادر طهماسبی، محمدرضا عبدالملکیان، محمدجواد محبت و... اشاره کرد.

نوربخش پیش از این نیز آثاری همچون باغ‌های نارون، سرزمین کودکی، در مسیر تماشا، ترانه‌های ابدی، درخت پرنده، شاعر پرنده‌ای‌ است و ... را منتشر کرده است.

کتاب «زندگی واژه‌ها» را انتشارات سوره مهر در شمارگان 2500 نسخه و قیمت 8500 تومان منتشر کرده است.