دوستان عزیز کانون ادبی پرشین بلاگ قصد دارد تا جلسات شعر خوانی برگزار کند

جهت آگاهی بیشتر از این برنامه میتوانید به این لینک مراجعه فرمایید:

نشست شعر خوانی پرشین بلاگ