✿ اشک ✿

 

با قلم می گویم
ای همزاد ٬ای همراه
ای هم سرنوشت ٬
هردومان حیران بازیهای دورانهای زشت ٬
شعرهایم رانوشتی ؟
دست خوش
اشک هایم را کجا خواهی نوشت!!!

پ.ن: لحظه رفتنیست و خاطره ماندنی... تمام ادبیات عشق را به یک نگاه می فروختم اگر!!! لحظه ماندنی میشد و خاطره رفتنی. (دک.ع.ش)

/ 1 نظر / 17 بازدید