اعضای جدید انجمن شاعران ایران انتخاب شدند

جلسه مجمع عمومی انجمن شاعران ایران در محل این انجمن تشکیل شد که در این جلسه اعضای جدید انجمن انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با حضور جمعی از اساتید و شاعران پیشکسوت برگزار شد، برای انتخاب هیئت مدیره جدید، از اعضا رأی گیری به عمل آمد که طی آن فاطمه راکعی، ساعد باقری، عباس کی‌منش (مشفق کاشانی)، افشین علاء و سهیل محمودی به مدّت یک سال به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند.

همچنین مصطفی رحماندوست نیز به عنوان بازرس قانونی انجمن شاعران ایران انتخاب شد. محمدرضا عبدالملکیان نیز، از اعضای پیشین هیئت مدیره در این دوره برای انتخابات جدید کاندیدا نشده بود.

محمدعلی بهمنی، مشفق کاشانی، مصطفی رحماندوست، اسماعیل امینی، فاطمه راکعی، رضا صفریان، غزل تاجبخش، حسین اسرافیلی، ساعد باقری، نرگس گنجی، افشین علاء، م.مؤید، محمدرضا عبدالملکیان، سهیل محمودی، عبدالجبار کاکایی و بیوک ملکی اعضای مجمع عمومی انجمن شاعران ایران هستند.

/ 0 نظر / 18 بازدید