اختصاص هفتمین جلد «ادبیات ایران از دیروز تا امروز» به رباعیات عطار

هر جا که اسم رباعی می‌آید ناگهان اسم خیام به ذهن متبادر می‌شود اما مصحح مختارنامه درباره جایگاه و ارزش رباعی‌های عطار مطلبی می‌گوید که تفربرانگیز است: شاید در زبان فارسی هیچ شاعری به اندازه عطار رباعی خوب و مسلم‌الصدور (اثری که قطعا متعلق به هنرمندی خاص است) نداشته باشد.

عطار یکی از معروف‌ترین شاعران کهن فارسی است که جایگاه ویژه‌ای بین مخاطبان دارد و شعرهایش این امکان را یافته‌اند که بر دل کوچک و بزرگ بنشینند.

تصویری که عطار در آثارش از خود رسم کرده تصویر شاعری است که دل غمناک و دردمند دارد بارها از خود انتقاد می‌کند و از فاصله‌ای که میان گفتار و کردارش می‌بیند، شکوه سر می‌دهد، از نفس خود شکایت می‌کند و زندگی‌اش را تباه شده می‌بیند، شوق خداوند را در وجودش احساس می‌کند و در برابر هستی و جلوه‌های رنگ به رنگ و پروردگار آن دچار حیرت است.

گزیده رباعیات عطار در 128 صفحه و با تصویرهای هدا حدادی به چاپ رسیده و با قیمت 3 هزار تومان منتشر شده است.

پیش از این هزار و یک شب، کلیله و دمنه، مثنوی و مولوی، لیلی و مجنون و منطق الطیر به عنوان 6 جلد اول مجموعه ادبیات ایران از دیروز تا امروز منتشر شده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید