کارگردان" دخترای ننه دریا ": سعی کرده‌ام فضای شعر شاملو را حفظ کنم

وی در ارتباط با  قاب‌های زیبا و جنبه زیبایی شناسی آن گفت: از آنجایی که من نقاشی هم می کنم همه چیز را آنقدر تصویری می بینم که در کارگردانی من هم اثر می گذارد .برای همین از عروسک استفاده کردم تا حرف هایی که دارم را با عروسک ها به مخاطبم برسانم . حتی شکل عروسک ها در کار من متفاوت بود ، مثلا پسرای عمو صحرا تبدیل به سنگ شده اند ولی دخترها آزادند. پس نمی شود گفت فقط زیبایی مد نظر بوده و مفاهیم را نیز در نظر گرفته ام.

شوقی  درباره شخصیت دختر جوانی که به متن اصلی اضافه کرده است گفت: این شخصیت نوعی پیوند دهنده است . انگار که می خواهد روند داستان را تغییر بدهد . وی به دنبال ایجاد یک تغییر است ، در عین حال خاکستری است. اوباید در کنار تماشاچی باشد و اثر خود را بگذارد.

وی درباره ارتباط مخاطب با نمایشش توضیح داد: من همه تلاشم را کرده ام تا تماشاچی را به قصه ببرم اما این نظر اوست که چه برخوردی با نمایش دارد . دختری که حرفش را زدیم همین کار را آسان تر می کند . در واقع اوست که تماشاچی را همراه خود می کند تا به دل قصه ببرد.

/ 1 نظر / 16 بازدید