......

برفراز تمام قله ها

آرامش حاکم است. 

به سختی می توان دم نسیمی را 

بر نوک شاخساران حس کرد؛

مرغکان خاموش در جنگل…. 

اندکی صبر کن! 

بزودی تو نیز آرام می گیری.
 
گوته


/ 3 نظر / 22 بازدید
پ ر ن س س

رو در روی باد بر خلاف جریان زندگی پشت به آفتاب ایستاده ایم سروها نیز، اینگونه جان نمی دهند...