گزیده‌ای از غزل‌های 50 سال اخیر علیرضا طبایی منتشر می‌شود

به گفته وی، این کتاب حدوداً 200 صفحه‌ای مشتمل بر حدود 80 غزل است که سیر تکامل غزل معاصر در آنها دیده می‌شود و به عبارت دیگر آئینه هستی شناسانه غزل در روزگار ما خواهند بود. همچنین می‌توان آن را کارنامه این شاعر در زمینه غزل ارزیابی کرد.

طبایی افزود: زمینه کلی غزل‌های این مجموعه بیشتر تصویرگری مسائل عاطفی و اجتماعی است و من در آنها تلاش کرده‌ام با زبان امروزی و با نگاهی متفاوت نسبت به غزل گذشته، مفهوم انسان، هستی و اجتماع را مورد مداقه قرار دهم.

این شاعر اضافه کرد: من همچنین سعی کرده‌ام کلام را از فرو افتادن در سراشیبی تحجر و تکرار و کهنه‌گرایی دور کنم و از افراط و تفریط بی‌ریشه‌ای که متاسفانه در دو ـ سه دهه اخیر غزل گرفتار آن شده، بپرهیزم.

وی همچنین از آماده بودن دو مجموعه شعر دیگرش برای چاپ خبر داد و گفت: عنوان یکی از این کتاب‌ها «گزارش به آینده» است که دربرگیرنده شعرهای نیمایی من است و در ادامه کتاب آخرم «شاید گناه از عینک من باشد» سروده شده‌اند. کتاب دیگر هم گزیده‌ای از همه کتاب‌های من یعنی حدود هفت مجموعه شعر است. البته هنوز ناشری برای چاپ این کتاب‌ها پیدا نکرده‌ام.

/ 1 نظر / 20 بازدید