باز من در شب چشمان کسی گم شده ام

باز من در شب چشمان کسی گم شده ام    

باز طوفان زده فصل تلاطم شده ام

 باز آواره آوار نگاهی هستم                               

باز محتاج به یک دست ترحم شده ام

 باز در قحطی آواز دلم خورده ترک                                     

 باز هم تشنه یک جرعه ترنم شده ام

  گفتنی های مگو بس که گره شد به گلو                                                             

دم به دم شعله ور از داغ تکلم شده ام

شده ام خسته تر از خسته خدایا از بس          

ساده دل بودم و بازیچه مردم شده ام

خسته از وحشت این شهر تهی از لبخند

راهی دیدن یک لحظه تبسم شده ام

و به دنبال صدایی که حقیقت دارد

و به دنبال نگاهی که در او گم شده ام

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
negar

بسیاااار زیبا[دست][گل]

بی تا

باز هم تشنه ی یک جرعه ترنم شده ام... [گل]