پرنده - شعری از مرحوم شایان افضلی

اینبار اگر سوت زدم

 نگاه ام نکن

 خیال کن پرنده ای ست

 که صاحب اش را گم کرده

بی قفس نفس های اش به شماره افتاده

 حتا اگر آبشخورش نگاه تویی باشد

 که سال های نوری را در تقویم شمارش اش دارد


/ 0 نظر / 44 بازدید