مجموعه «شعر زمان ما» به 10 جلد رسید

پنج جلد کتاب پیشین این مجموعه را زنده‌یاد حقوقی نوشته بود و فیض شریفی نیز در مجلدات تازه تلاش کرده است به سبک کار وفادار بماند.

در مقدمه این کتاب‌ها آمده است که مرحوم حقوقی شش ماه پیش از مرگ از فیض شرفی خواسته بود تا کار انتشار این مجموعه را پی بگیرد و مطابق با الگویی که او برای این کتاب ها در نظر گرفته بود، به پیش ببرد.

فیض شریفی در مقدمه مجموعه نوشته است: «مرگ تاثرآور و نابهنگام آقای حقوقی باعث توقف این مجموعه شد. شاید 6 ماه پیش از این اتفاق بود که ایشان تلفنی از من خواست تا این کار را پی بگیرم. از آنجا که دکتر ایرج صف‌شکن شاعر معاصر از گفتگوی نگارنده این واژگان با حقوقی آگاهی داشت، این مطلب را با مدیریت انتشارات نگاه در میان نهادند و ایشان با توافقات و تفاهمات و تعهداتی که در قبال مجموعه یاد شده دارند، پذیرفتند که برای آشنایی بیشتر شاعران جوان و دانشجویان، شاعران دیگری که در ادبیات معاصر ایران تاثیر بلامنازعی داشته‌اند، مورد نقد و تحلیل و بررسی قرار گیرند».

اولین عنوان از مجموعه «شعر زمان ما»به شعر احمد شاملو اختصاص داشت و با نیما یوشیج، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری و مهدی اخوان ثالث ادامه یافت. پنج کتاب تازه این مجموعه عبارتند از: سیمین بهبهانی، سیاوش کسرایی، منوچهر آتشی، سیدعلی صالحی و نادر نادرپور.

کتاب نادر نادرپور در 471 صفحه و قیمت 17 هزار تومان، سیاوش کسرایی در 320 صفحه و با قیمت 12500 تومان، سیدعلی صالحی در 488 صفحه و با قیمت 17 هزار تومان، منوچهر آتشی در 480 صفحه و با قیمت 17 هزار تومان و سیمین بهبهانی در 343 صفحه و با قیمت 12500 تومان توسط انتشارات نگاه منتشر شده است.

/ 1 نظر / 23 بازدید