# احمد_شاملو

پدران و فرزندان

هستی        بر سطح می‌گذشتغریبانهموج‌واردادش در جیب و                   بی‌دادش بر کفکه ناموس و قانون است این. □ زندگیخاموشی و نشخوار بود و                               گورزادِ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید